Abordarea noastră este aceea de a livra soluții personalizate în conformitate cu nevoile specifice ale beneficiarilor. Avem competențe în integrarea și adaptarea noilor soluții pentru a fi compatibile cu cele deja existente în sistemul utilizatorului.

Oferim analiză și consultanță în stabilirea nevoilor de IT și în alegerea soluției optime care să răspundă nevoilor specifice astfel definite;

Proiectare sistem;

Dezvoltare și personalizare a soluției;

Furnizare de echipamente de infrastructură;

Instalare, configurare și testare sistem;

Mentenanță și dezvoltări ulterioare;

Externalizare servicii de suport tehnic și help-desk;

Sesiuni de informare, prezentări și instruire pentru utilizarea sistemelor implementate;

Servicii de raportare, analiză și prognoză, implementarea unor mecanisme personalizate de business intelligence.

Principalul nostru scop este ca în timp ce clienții noștri se ocupă de afacerea lor, noi să ne ocupăm de prezența lor online, de necesități, de design și de cerințe software. Realizăm toate acestea concentrându-ne asupra nevoilor clienților și oferindu-le cele mai eficiente servicii.

Suntem alături de dumneavoastră în fiecare etapă a procesului de construire și implementare a soluției complete de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta. Vă oferim sprijin de la bun început până la sfârșit, de la consultanța pe care v-o acordăm în definirea nevoilor de IT ale companiei/instituției dumneavoastră, până la instruirea cu privire la utilizarea sistemelor implementate.

POC

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Competitivi împreună!

Lansarea proiectului Inovație printr-o soluție personalizată de e-learning în cadrul clusterului IT&C „Dunărea de Jos"


Dataware Consulting S.R.L. (în calitate de lider de proiect), în parteneriat cu Synergetix Educational S.R.L. derulează începând cu data 06.07.2020 proiectul Inovație printr-o soluție personalizată de e-learning în cadrul clusterului IT&C „Dunărea de Jos", finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, conform contractului de finanțare 52/221_ap2/06.07.2020, cod SMIS 129817.


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea prin inovare a capacitații firmelor partenere Synergetix Educational și Dataware Consulting de a răspunde cu produse competitive de e-educație, bazate pe strategii personalizate de instruire si pe soluții tehnice inovatoare, la nevoia sistemului educațional de a asigura generații mai bine pregătite de absolvenți și promovarea unui model viabil de implementare a rezultatelor cercetării si dezvoltării in produse inovatoare in cadrul mediului colaborativ al cluster-ului IT&C Dunărea de Jos.Valoarea totală a proiectului este de 14.375.852,15, din care cheltuieli eligibile - 13,123,280.80 lei, din care:

Proiectul se implementează în Municipiul Galați, județul Galați, România, iar durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

Detalii suplimentare:
Persoana de contact - Iulia Oprea-Dimcea, Manager de proiect
Telefon: 0743100020, e-mail: iulia.dimcea@dataware.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


DataWare